Tài liệu và bài giảng khóa học trực tuyến "Số hóa trong giáo dục nghề nghiệp" do ILO tổ chức từ 21/5/2021 đến 25/6/2021
23:34' 7/6/2021


1. Tài liệu và Bài giảng buổi 1 (1.6.2021)
- Nội dung: Số hóa hệ thống kỹ năng,
- Trình bày: Bà Karine Sonigo, Chuyên gia kỹ năng số, ILO
- Video quay buổi hội thảo: https://www.youtube.com/watch?v=SHYJGVuHsR0
- Tài liệu bài giảng: Digital Transition in Skills Systems_Karine Sonigo (Vietnamese).pdf
2. Tài liệu và Bài giảng buổi 2 (3.6.2021)
- Nội dung: Chương trình trực tuyến của Cơ quan phát triển kỹ năng và giáo dục kỹ thuật (TESDA) ở Philippines
- Trình bày: Các thành viên của eTESDA
- Video quay buổi hội thảo: https://www.youtube.com/watch?v=P8g-STfQ-Z0
- Tài liệu bài giảng: 
+ June 3 Final DBB Presentation for ITCILO webinar (in Vietnamese).pdf
+ June 3 Final DBB Presentation for ITCILO webinar TESDA EN.pdf
3. Tài liệu và Bài giảng buổi 3 (7.6.2021)
- Nội dung: Hướng tới phương pháp đào tạo kết hợp - Trường hợp của Campuchia
- Trình bày: Trao đổi giữa Julien Magnat, Chuyên gia kỹ năng tại ILO Bangkok và Stefano Merante, Cán bộ Chương trình Phát triển Kỹ năng
- Video quay buổi hội thảo: https://www.youtube.com/watch?v=zCvdW5OUuHI
4. Tài liệu và Bài giảng buổi 4 (10.6.2021)
- Nội dung: Chuyển đổi một chương trình giảng dạy TVET trực tiếp truyền thống sang phương pháp học tập kết hợp (trực tuyến và ngoại tuyến), trường hợp của Trường Du lịch Paul Dubrule ở Campuchia (ETH)
- Trình bày: Các thành viên của ETH
- Video quay buổi hội thảo: https://www.youtube.com/watch?v=0dSc887OtMI
- Tài liệu bài giảng:
Slides_Blended learning ETH Dubrule_EN.pdf
VTM_Slides blended learning ETH Dubrule (1).pdf


5. Tài liệu và Bài giảng buổi 5 (16.6.2021)
- Nội dung: Sử dụng công nghệ thực thế ảo trong đánh giá năng lực học viên của Phần Lan
- Trình bày: 
- Video quay buổi hội thảo: https://www.youtube.com/watch?v=z9WqUa-I7ic
- Tài liệu bài giảng:
ITCILO Mod 2 VR TVET Assessment Iikka Upanne (in Vietnamese).pdf
ITCILO Mod 2 VR TVET Assessment Iikka Upanne (in English).pdf

6. Tài liệu và Bài giảng buổi 6 (23.6.2021)
- Nội dung: Hộ chiếu kỹ năng quốc gia: Nghiên cứu điển hình từ Sri Lanka
- Trình bày: Janaka Jayalath, Tổng giám đốc (Actg., Ủy ban Giáo dục nghề nghiệp & Đại học
- Video quay buổi hội thảo: https://www.youtube.com/watch?v=SclvIiQ1q7A
- Tài liệu bài giảng:
Janakas presentation (in English).pdf
Janakas presentation (in Vietnamese).pdf