Các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý GDNN năm 2020
18:3' 18/1/2021
Năm 2020, Vụ Tổ chức cán bộ đã chủ trì tổ chức bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho 3.052 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp để nâng cao năng lực quản lý và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý các cơ sở giáo duc nghề nghiệp theo kế hoạch, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức các lớp bồi dưỡng.

Danh sách các lớp bồi dưỡng, gồm:
QĐ 750 cap GCN lop Hoa Binh.doc
QĐ 751 cap GCN lop HCM (CĐ KTKT).doc
QĐ 752 cap GCN lop Cần Thơ.doc
QĐ 753 cap GCN lop Vĩnh Long.doc
QĐ 754 cap GCN lop Vĩnh Phúc.doc
QĐ 755 cap GCN lop Hà Nội.doc
QĐ 756 cap GCN lop Gia Lai.doc
QD GCN 550 lop Ha noi.doc
QD GCN 551 lop Bac Ninh.doc
QD GCN 552 lop Thai Nguyen.doc
QD GCN 553 lop Hai phong.doc
QĐ 757 cap GCN lop Đồng Nai.doc
QĐ 758 cap GCN lop HCM (CĐ BK SG).doc
QĐ 759 cap GCN lop Bình Dương.doc
QĐ 822 cap GCN lop Sóc Trăng.doc
QĐ 823 cap GCN lop Nghệ An.doc
QĐ 824 cap GCN lop Bạc Liêu.doc
QĐ 825 cap GCN lop Hà Tĩnh.doc
QĐ 826 cap GCN lop Bình Định.doc
QĐ 827 cap GCN lop Ninh Thuận.doc
QĐ 828 cap GCN lop Đà Nẵng.doc
QĐ 829 cap GCN lop An Giang.doc
QĐ 906 cap GCN lop Quảng Nam.doc
QĐ 907 cap GCN lop Long An.doc
QĐ 908 cap GCN lop Đồng Tháp.doc
QĐ 909 cap GCN lop HCM-KTKT.doc
QĐ 910 cap GCN lop HCM-CN Quốc tế.doc
QĐ 911 cap GCN lop Hà Giang.doc
QĐ 912 cap GCN lop Phú Yên.doc
QĐ 827 cap GCN lop Ninh Thuận.doc