TIN TỨC - CHUYÊN ĐỀ
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NHẰM NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
KINH NGHIỆM VỀ TÍCH HỢP LỚP HỌC ẢO CHO KHÓA HỌC CỦA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Khóa đào tạo trực tuyến của KOICA về “nâng cao năng lực đào tạo nghề cho Việt Nam”
ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ “MÁY CÁI” CHO CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Tài liệu Hội nghị ngày 19-20/03/2021
Tài liệu Hội nghị Đào tạo Bồi dưỡng "Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp"
Tài liệu Hội nghị Đào tạo Bồi dưỡng "Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp"
Chuyển đổi số tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp
ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIỮ VAI TRÒ DẪN DẮT THÀNH CÔNG SỰ NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐTẠI CÁC CƠ SỞ GDNN TRẦN QUỐC HUY     Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
TĂNG CƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI
Cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp bao gồm cán bộ của cơ quan Nhà nước chịu trách nhiệm quản lý về giáo dục nghề nghiệp (cán bộ của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, cán bộ phụ trách công tác giáo dục nghề nghiệp của các Bộ, ngành; lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phụ trách công tác giáo dục nghề nghiệp và cán bộ của phòng giáo dục nghề nghiệp thuộc Sở, cấp huyện) và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng/Phó Khoa, Phòng, Ban, Tổ chuyên môn....tại các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp